Tek Tabakalı Masif Parkeler ve ilgili Standartlar hakkında sizlere bir döküman sunmak istiyoruz.

Tek Tabakalı Masif Parkeler ve ilgili Standartlar

Günümüzde ahşap parkelerin çeşidi oldukça artmıştır. Bunları tek tabakan
ve çok tabakalı parke çeşitleri olmak üzere iki grup altında toplamak mümkündür.
Bu makalede tek tabakalı parke çeşitlerinin özellikleri üzerinde durulmuş Ye
bunların benzerlikleri, farklılıkları, iyi ve kötü yanları öne çıkarılarak
karşılaştırmalar yapılmıştır. Özelliklerin tespitinde klasik masif parke için TS 73
EN 13226 (2004). klasik mozaik parke için TS 200 EN 13488 (2004), lamel parke
için TS EN 14761 (2004). lam parke için TS EN 13227 (2004), rabıtalı masif ahşap
yer döşemeleri için TS EN 13228 (2004) numaralı standartlar esas alınmıştır.

Tek tabakah parke çeşitlerinin ortak özelliği döşeme malzemesi olmalarıdır.
Sınıflandırma özellikleri, sınıf sembolleri. fabrikadan teslim rutubetleri bakımından
benzerlikler olmakla beraber; boyutları, boyut toleransları. birleştirme
profllleri. döşeme şekilleri gibi hususlarda kullanım amacına uygun büyük
farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle her parke çeşidi üretim amacına ve
özelliklerine uygun yerlerde kullanılmalıdır.

– Detaylı Döküman için tıklayın